GARMIN POINT BASILICATA
CARDO POINT BASILICATAINDIRIZZOCITTA'PRCONTATTI
CENTRO MOTO VIZZIELLO SNCVIA NIZZA , 5POLICOROMT0835 97.12.34